bekoelen

bekoelen
{{bekoelen}}{{/term}}
[koel(er) worden] cool (off/down)
[figuurlijk] cool (off)dampen
voorbeelden:
2   haar enthousiasme is bekoeld her enthusiasm is flagging
     dat heeft hun enthousiasme bekoeld/doen bekoelen that's dampened their enthusiasm

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”